Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

EΝΔΟΧΩΡΑ - ENTROTERRA
ΑΒΥΣΣΟΣ - μεικτή τεχνική σε χαρτί- 30 x 40
ABISSO- tecnica mista su cartaΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι- μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm.2 3x 34 cm.ΑΠΟΣΠΑΣΗ - μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm. 40 x 30 ΒΛΑΣΤΗΣΗ II - μεικτή τεχνική σε χαρτί - 40 x 30 cm. ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΙΙΙ- μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm.30 x 40  ΔΙΑΣΤΗΜΑ-Ι -μεικτή τεχνική σε χαρτί cm.30-x-40
SPAZIO -tecnica mista su carta
ΔΙΝΗ II- μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm. 30 x 40 ΚΕΝΟ - μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm. 30 x 40 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ V - μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm.30 x 30


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΙ- μεικτή τεχνική σε χαρτί -  30 x 40 cm.  ΠΤΗΣΗ ΙΙ - μεικτή τεχνική σε χαρτί -  40 x 30cm.  ΡΥΘΜΟΙ ΙΙ- μεικτή τεχνική σες χαρτί - 40 x 30 cm. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ - μεικτή τεχνική σε χαρτί - 30 x 40cm. ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ V- μεικτή τεχνική σε χαρτί -  30 x 40 cm.  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ VI - μεικτή τεχνική σε χαρτί - 30 x40 cm.


ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΙV- μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm.34 x 46


ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙΙ- μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm.34x 23ΦΥΣΗ ΙΙΙ  - μεικτή τεχνική σε χαρτί - cm. 30 x 40 ΦΥΣΗ-Ι μεικτή τεχνική σε χαρτί cm.30x40
NATURA-I tecnica mista su carta 2Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

O ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ- L'APPRODO

n.1 μεικτή τεχνική σε χαρτί - tecnica mista su carta-25x35

n.2 μεικτή τεχνική σε χαρτί - tecnica mista su carta-25x35

n.3 μεικτή τεχνική σε χαρτί - tecnica mista su carta-25x35
n.4 ΠΟΛΙΤΕΙΑ -λάδι σε λινό-
 PAESE-olio su lino-60 X 60 ΛΑΔΙ
n.5  ΦΑΡΟΣ 1-λάδι σε λινό-
FARO 1-olio su lino- 60 X 0.90

n.6  ΦΑΡΟΣ 2-λάδι σε λινό -
FARO 2- olio su lino- 60 X 90

ΕΡΩΤHΜΑΤΑ - INTERROGATIVI (2007 - 2008)


ROLLING STONES  
λάδι- olio-60x60

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ - λάδι-
LA TRANSIZIONE - olio -100 x 140

Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-λάδι-
LO SCORRERE DEL TEMPO-olio- 80 x 80

ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ -λάδι-
 FRAMMENTI-olio- 80 x.80

ΟΤΙ ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ- λάδι-
QUEL CHE PORTA VIA LA SERA-olio- 60x120

ΠΑΡΝΗΘΑ - λάδi-
PARNITHA-olio-  60 x 90

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -λάδι-
Ι SEGNI DEL TEMPO-olio- 60 x 90

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ - COMPOSIZIONI SOSPESE (2008-2009)ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ - TECNICA MISTA SU CARTA


 25x35

25x35

35x25

25x35

25x35

25x35

35x25

25x35

ΚΑΠΕΛΑ-CAPPELLI (2006)

AΝΕΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-λάδι σε μουσαμά
VENTO DALL'ORIENTE-olio su tela -55x110


TAΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ-λαδι σε μουσαμά-
VIAGGIANDO-olio su tela-.50x125-


 TO MAYΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ-λάδι σε μουσαμά-
LA PERLA NERA-olio su tela-60x120


 ΠΛΗΘΟΣ -λάδι σε μουσαμά-
LA FOLLA-olio su tela -100x70


 ΑΕΝΑΗ ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ-λάδι σε μουσαμά-
PERPETUA ACROBAZIA-olio su tela-60x60


ΑΠ'ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ- λάδι σε μουσαμά-
DΑL BAULE DELLA NONNA-olio su tela-90X60


 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ-λάδι σε μουσαμά-
GIRO DELLA CITTA'-olio su tela -45 x 55


H ΕΦΗΒΕΙΑ-λάδι σε μουσαμά-
ADOLESCENZA-olio su tela-100x50


 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ -λάδι σε μουσαμά-
L'INCONTRO-olio su tela-50x100


 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ-λάδι σε μουσαμά-
SΤΟRIE DELLA MENTE-olio su tela-80x50


ΑNATAΣΗ-λαδι σε μουσαμά-
PIU' SU-olio su tela-50x50H AΦΡΟΔIΤΗ ΚΑΙ Η ΗΡΑ-λάδι σε μουσαμά-
AFRODITE E GIUNONE-olio su tela-50x 50


ΤO ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙ-λάδι σε μουσαμά-
LA MIA DOLCE META'-olio su tela-80x40


SELF CONTROL-λάδι σε μουσαμά-olio su tela-0.90 x 0.60


TO ΠΑΓΩΝΙ- λαδι σε μουσαμά-
IL PAVONE-olio su tela-  80x30


Η ΑΜΥΝΑ- λάδι σε μουσαμά-
LA DIFESA-olio su tela-90x60

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-λάδι σε μουσαμά-
PRESENZE COSTANTI-olio su tel-.80x.35


ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-λάδι σε  μουσαμά-
PROGETTI PER IL FUTURO-olio su tela-90x 60


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ- λάδι σε μουσαμά-
INIZIA LO SHOW-olio su tela-135x 120

AΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-λάδι σε μουσαμά-
ΟLTRE LA CITTA'-olio su tela- 60X60