Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

O ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ- L'APPRODO

n.1 μεικτή τεχνική σε χαρτί - tecnica mista su carta-25x35

n.2 μεικτή τεχνική σε χαρτί - tecnica mista su carta-25x35

n.3 μεικτή τεχνική σε χαρτί - tecnica mista su carta-25x35
n.4 ΠΟΛΙΤΕΙΑ -λάδι σε λινό-
 PAESE-olio su lino-60 X 60 ΛΑΔΙ
n.5  ΦΑΡΟΣ 1-λάδι σε λινό-
FARO 1-olio su lino- 60 X 0.90

n.6  ΦΑΡΟΣ 2-λάδι σε λινό -
FARO 2- olio su lino- 60 X 90

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου